Visie

Coaching | Counseling | Therapie

De visie van ‘Dierenkracht’

Binnen de begeleiding gaan we samen op pad. Ik start vanuit de sterktes van jouw kind, die verder worden ontplooid. Jouw kind krijgt hierdoor de kans om open te bloeien en zichzelf in staat te stellen om hindernissen aan te pakken en tot emotie- of gedragsverandering te komen.

Ik stap bewust af van de reguliere therapievorm van praten die doorgaans gebruikt wordt bij volwassenen. Kinderen denken, voelen en beleven de wereld anders dan een volwassen persoon. De reguliere gesprekstherapie is daarom vaak weinig succesvol bij kinderen of het duurt heel lang alvorens een kind zich open durft te stellen. Kinderen vragen een doe-taal, speel-taal, creatieve taal of een woordenloze taal. Kinderen zijn kwetsbaar en hebben nood aan een begeleiding die aansluit op hun unieke kind-zijn. Ze vragen een communicatiestijl die afgestemd is op hun wensen en die past binnen hun leef- of belevingswereld.

Als kindertherapeut werk ik in verbinding met jouw kind en in alle zachtheid en mildheidTherapiehond Nanou en zorgkonijntjes Basiel en Aukje fungeren hierbij als co-begeleiders.

error: Opgelet!: Op deze tekst rust copyright! Kopiëren, opslaan of verspreiden maakt inbreuk op auteursrecht.