+32 487 50 58 56 eveline@dierenkracht.be

Psychologische begeleiding

Voor kinderen, jongeren en hun ouders

Als ouder maak je je wel eens zorgen over je kind. Soms verdwijnen deze zorgen vanzelf en soms blijf je als ouder met vragen of bezorgdheden zitten. Want kinderen kunnen om verschillende redenen vastlopen in hun ontwikkeling. Soms zijn er al van jongs af aan obstakels of moeilijkheden en soms worden kinderen tijdens het opgroeien geconfronteerd met pijnlijke omstandigheden.

Je kan bij mij terecht met kleine en grote zorgen omtrent:

 

 • rouw, verlies en verdriet
 • hoogsensitiviteit
 • traumaverwerking (mogelijkheid tot brainspotting (ontstaan vanuit EMDR))
 • emotionele problemen (sombere stemming, gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, perfectionisme,…)
 • angsten (algemene angsten, angst voor honden, faalangst)
 • familiale problemen (scheiding,…)
 • psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn)
 • emotieregulatie (leren omgaan met emoties en deze adequaat uiten, boosheid)
 • stress (algemene stress, corona,…)
 • ontwikkelingsmoeilijkheden (ASS, ADHD)
 • sociale vaardigheden
 • moeilijkheden op school
 • gezinscoaching/opvoedingsondersteuning: ‘opvoeden vanuit verbinding’

Kinderpsycholoog 

Met mijn praktijk Dierenkracht bied ik als psychotherapeut de reguliere psychotherapie aan met de mogelijkheid tot de aanwezigheid van therapiedieren. Mijn therapiehonden Nanou en Ellie en zorgkonijnen Basiel en Aukje zijn het mooiste geschenk dat ik je kind tijdens de psychologische begeleiding kan bieden. Als kinderpsycholoog of kindercoach wandel ik graag met je mee. 

Kinderpsycholoog
psychotherapie
Animal Assisted Therapy

Als psychotherapeut met een Europese erkenning bied ik terugbetaling bij de meeste mutualiteiten.
Het bedrag van deze financiële tussenkomst is afhankelijk van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Even voorstellen

Hey, ik ben Eveline Librecht! En mijn passie is het welzijn van je kind! Het leven durft ons allen wel eens uit te dagen. En ook kinderen en jongeren ervaren soms hobbels op de weg. Alleen weten zij vaak niet wat aan te vangen met hun emoties. Of ze kunnen niet altijd onder woorden brengen waarom het niet goed met hen gaat. Of ze wachten vruchteloos af tot het ‘vanzelf weer beter gaat’. Het is mijn missie om als psychotherapeut samen met je kind op pad te gaan, het rugzakje te helpen dragen en brandjes te blussen.

Psychologische begeleiding

Ik wens mijn kind aan te melden

Werkwijze

Stap 1:  Vul het formulier hieronder in. Omschrijf beknopt uw aanmeldingsvraag. 

Stap 2: Eveline neemt contact met je op voor het plannen van een intakegesprek. Dit is het eerste verkennende gesprek met jou als ouder.

Stap 3:  Je komt op intakegesprek. Je hulpvraag, zorgen en wensen worden besproken. Een voorstel tot therapie wordt geformuleerd.

Stap 4: Je kind komt op therapie.


Je bent ook welkom om je kind telefonisch aan te melden. Tijdens de begeleiding verkies ik echter om mijn aandacht volledig te richten op de cliënt, waardoor ik telefonisch niet bereikbaar ben. Een voicemail is dan de beste oplossing.

Vul het aanmeldingsformulier in:

9 + 4 =

Scan de code