+32 487 50 58 56 eveline@dierenkracht.be

Psychotherapie 

Is therapie iets voor je kind? Ontdek de mogelijkheden.

Psychotherapie voor:

♥  kinderen en jongeren met kleine kwetsuren of grote trauma’s
♥  babbelkousen én verlegen zieltjes
♥  kinderen en jongeren met een gekraste ziel, ontembare emoties of apathisch gedrag
♥  je zoon of dochter met of zonder diagnose

Uit het leven gegrepen

Psychotherapie

Psychotherapie: de therapeutische methodieken

Hoe een therapiesessie er concreet uitziet? Daar is moeilijk een eenduidig antwoord op te geven. Dit omdat elk individu uniek is en omdat ik maatwerk heel belangrijk vind. Afhankelijk van de hulpvraag, het doel en het feit of je kind een denker, doener of voeler is, zal de juiste ‘ingang’ en techniek gekozen worden. De rode draad binnen mijn therapiewerk blijft weliswaar het werken met therapiedieren én het werken vanuit een integratieve visie. Hieronder kan je kennismaken met enkele veel voorkomende werkwijzen.

Animal Assisted Therapy

Animal Assisted Therapy is hét stokpaardje van praktijk Dierenkracht.
Het is een ervaringsgerichte methode waarin dieren een centrale en helende rol spelen. Een therapiedier is het allerkrachtigste middel die ik binnen de psychotherapie al ben tegengekomen. Kinderen, jongeren en zelfs volwassenen krijgen dankzij Animal Assisted Therapy inzicht in zichzelf en worden op een laagdrempelige manier uitgenodigd om hun blokkerende gedachten, gevoelens of gedrag om te buigen. Dankzij Animal Assisted Therapy komen kinderen en jongeren tot heling en groei! Bovendien leent deze methode zich uitstekend om te worden aangevuld met een van onderstaande technieken.

Gesprekstherapie

Gesprekstherapie

Gesprekstherapie kan gezien worden als de traditionele therapie. Het is de overkoepelende therapievorm waarbij door middel van gesprek en gerichte vraagstelling verheldering, inzichten, groei, heling, oplossingen,… worden verkregen. Gesprekstherapie wordt heel vaak aangevuld met andere therapeutische technieken.

Creatieve therapie

Creatieve therapie

Bij creatieve therapie gaan we vooral doen én ervaren. Het is een methodiek die heel waardevol is wanneer een kind of jongere niet onmiddellijk onder woorden kan brengen wat er in hem of haar omgaat. Via tekeningen, klei, schilderen, knutselen, rituelen,… geeft een kind/jongere uiting aan wat er in zich leeft. Creatieve therapie is voor kinderen een heel fijne manier van werken en wordt heel vaak toegepast bij rouw, verdriet, trauma…

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie

Wat je aandacht geeft groeit! Oplossingsgerichte therapie is een therapievorm die inzet op doelen, dromen, mogelijkheden… Er wordt gekeken naar oplossingen en mogelijkheden ipv naar problemen en moeilijkheden. Binnen oplossingsgerichte therapie wordt er gewerkt met schaalvragen, positieve uitzonderingen en kleine stapjes in de richting van je doel. Het is een therapievorm die heel goed werkt bij jongeren. Het geeft hen zelfvertrouwen en zet hen opnieuw in hun kracht!  

Speltherapie

Speltherapie

Speltherapie is een heel kindvriendelijke therapievorm. Want spelen is voor kinderen een natuurlijke vorm van expressie. Speltherapie geeft een kind de gelegenheid om op een heel veilige en laagdrempelige manier ervaringen te verwerken, gedachten en gevoelens te uiten en nieuwe inzichten te verwerven. Wat kinderen nog niet goed onder woorden kunnen brengen, laten ze vaak wel al spelend zien. Binnen speltherapie wordt er divers speelgoed gebruikt zoals poppen, autootjes, playmobil,…

Brainspotting

Brainspotting

Brainspotting is een laagdrempelige maar krachtige therapeutische methode die voor elke leeftijd geschikt is. Het is een effectieve manier om psychische blokkades op te heffen en pijnlijke momenten uit je leven te verwerken. Brainspotting werkt onmiddellijk in op de diepere hersenstructuren en het lichaam waardoor er geen noodzaak is om continu over je probleem/trauma/blokkade te spreken.

Psycho-educatie

Psycho-educatie

Psycho-educatie is heel waardevol bij kinderen en jongeren die een diagnose hebben. Het gaat om voorlichting over de problematiek. Het werkt verhelderend en geeft inzicht over symptomen, oorzaken, reacties, verwachtingen,… Voorbeelden kunnen zijn: “Ik heb ASS, wat is dat?”, “Waarom moet ik medicatie nemen?”, “Waarom ben ik zo snel overprikkeld”, “Hoe kan ik met mijn ADHD omgaan?”

Cognitieve gedragstherapie

De cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat emoties en gedragingen gestuurd worden door je gedachten. Onze manier van denken bepaalt dus hoe we ons uiteindelijk voelen én hoe we ons gedragen. Via cognitieve gedragstherapie leren kinderen en jongeren om hun gedachten onder de loep te nemen en bij te sturen. Het gevolg is dat ze zich beter gaan voelen én beter gaan gedragen. Cognitieve gedragstherapie wordt vaak ingezet bij faalangst, doemdenken, negatieve overtuigingen, perfectionisme…

Lichaamsgerichte therapie

Lichaamsgerichte therapie

Je lichaam heeft een geheugen. Het neemt ervaringen en emoties op en heeft je heel vaak wat te vertellen. Door middel van o.a. beweging, yoga, ademhalingstechnieken,… kom je opnieuw in contact met jezelf. Je leert luisteren én zorgdragen van je lichaam. Lichaamsgerichte therapie is waardevol bij spanning, stress, boosheid, verdriet,… maar ook bij fysieke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn of slecht slapen.

Positief opvoeden

Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning of gezinscoaching is heel waardevol voor ouders . Het biedt hen een gevoel van verbondenheid, zelfvertrouwen, rust en hoop. Want soms weet je het als ouder gewoon niet meer. Je hebt van alles geprobeerd maar niets lijkt te werken. Er bestaan een legio boeken over opvoeding maar DE opvoedingsmethode bestaat helaas niet. Op momenten dat het moeilijk loopt in het gezin, is het voor ouders heel dankbaar dat er iemand aan de zijlijn met hen meewandelt. Samen wordt er gezocht naar manieren die helpend zijn voor zowel ouder als kind.

Scan de code